ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ನೀತಿ / ನಿಯಮಗಳು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ನಿಯಮವು ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.​​

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಥವಾ ವಾಸ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:​​

  • ಹಣದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.

  • ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.

  • ನಿಯಮಿತವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ / ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

  • ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.

  • ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವವರಿಗೆ.​

  • ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ.

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.