ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಮಾನ್ಯತೆ ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು

  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 1ನೇ ಜೂನ್ 1996ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ.ಡಿ. 1 ಯು.ಒ.ವಿ 95 ದಿಂ. 12ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1996 (ಕೆ.ಎಸ್.ಒ.ಯು ಆಕ್ಟ್ – 1992). ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ್ನು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸದೃಢ ಪಡೆಸಲು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.