ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಮಾನ್ಯತೆ ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 1ನೇ ಜೂನ್ 1996ರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ.ಡಿ. 1 ಯು.ಒ.ವಿ 95 ದಿಂ. 12ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1996 (ಕೆ.ಎಸ್.ಒ.ಯು ಆಕ್ಟ್ – 1992). ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ್ನು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸದೃಢ ಪಡೆಸಲು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

  KSOU ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ (UGC) ಹೊಸ-ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No 14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ UGC DEB Recognition ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ​

  UGC 23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2018 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ F. No. L-9/2018 (DEB-I) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ​

  ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಪದವಿಗಳು/ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೂರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಪದವಿಗಳು/ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ.

  ಅಂತೆಯೇ, ಹಿಂದಿನ DEC/UGC ಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ODL ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪದವಿಗಳು/ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಪದವಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ UGC ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.