ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಭೂಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​​​ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: geomanju.ksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 8762100678

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​​ಎಂ.ಎ.,

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ. ವೈ. ಪಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರr

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: chandrashekaraksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9900119917

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​​ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನಗರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.