ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಜಯಪಾಲ್

ಹುದ್ದೆ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: jayapal.hr@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 7406600034

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ​ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: santhoshnaikr@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9845561946

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಎ (ಫಿಲಾಸಫಿ), ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್ಇ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ವೃತ್ತಿಗಳ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಎಸ್. ರಮ್ಯ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: ramyaksou@gamil.com

ದೂರವಾಣಿ: 9108260220

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ಕಾನೂನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ

ಹುದ್ದೆ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: chiranthblack@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9740660972

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.