ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​ಡಾ. ಸಿ. ಮಹದೇವ ಮೂರ್ತಿ

ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9342121583

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಹೆಚ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಈ-ಮೇಲ್: mbaksou@yahoo.co.in

ದೂರವಾಣಿ: 0821-254448-269

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಸವಿತ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: savitha.sathish@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9986846176

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಣಕಾಸು

Profile: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಪಿ.ಎಂ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: m.chinnaiah@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9164556402

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಗಳು

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜ್ ಭಾಷ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: sirajbasha.pg@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 09741928422

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.