ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಹೊಸದು 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊಸದು ಪೆಡಾಗೊಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಪೆಡಾಗೊಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ನಿಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-05-2020 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂದೇಶ

ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್

ಕುಲಪತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ (ಕೆ.ಎಸ್.ಓ.ಯು)ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 1ನೇ ಜೂನ್ 1996ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 12ನೇ ಫೆಬ್ರರವರಿ 1996ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಕೆ.ಎಸ್.ಓ.ಯು ಆಕ್ಟ್ 1992ನ್ನು ದೇಶದ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಊರಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಗವು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಛೇರಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬ್ಲಾಕ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಾಲ್, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಹುಡುಗಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹುಡುಗರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿನಿಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಯುಜಿಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ(ಎಂಒಯು) ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಮುಖ​ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ / ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ / ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊಸದು
2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊಸದು
ಎಂಬಿಎ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10-07-2020 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಸದು
ಪಿಎಚ್‌ಡಿ. ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಲಾಬಸ್ - 2018-19 - ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಸದು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಹೊಸದು
2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಎಗೆ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು
ನಿಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30-05-2020 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದು ಕೆಎಸ್‌ಒಯು - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಕಾಂ ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ
ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್- ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗ್ಜೀವನರಂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು.
ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಶೋಗಾಥೆ.

ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು

  • ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

    ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

    ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2019 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.