ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ

​ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ. ಬಲ್ಖಿಸ್ ಬಾನು

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಈ-ಮೇಲ್: balqueesbanu92@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2454414, 9986031230

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.