ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ಡಾ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಹುದ್ದೆ : ​ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: lakshmiksou@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9886917952

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

A​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಷಣ್ಮುಕ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9481438829

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕ್ಷಣ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: rnagendrakumar@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9980737186

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9448603159

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಜಾನಕಿ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9945024886

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಶೈಲಜ. ಪಿ.ಶಾನ್‍ಭಾಗ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: shaibhat@yahoo.co.in

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2518235, 9483760099

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಆರ್, ಶರಣಮ್ಮ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9739970866

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಡ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.