ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

​​ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: rashbs@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9880983081

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ನಂದಿನಿ ಎಚ್.ಎಂ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: nandiniksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 8123745149

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.