ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​ ​ಡಾ. ನಟರಾಜ

ಹುದ್ದೆ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: natraj.g.ukkalagere@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9741219820

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಮಧುರ. ಎ. ಎಸ್.

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: urs.madhura@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9980900349

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: srikanthbasadi@yahoo.in

ದೂರವಾಣಿ: 9986019910

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ. ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.