ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ ಡಾ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣಪ್ಪ

ಹುದ್ದೆ : ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಈ-ಮೇಲ್: drshankaranaranappa@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9449405353

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ. ಎನ್. ಆನಂದ ಗೌಡ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: anandksou78@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9916007312

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಿ ನಿಂಬಕಣ್ಣನವರು

ಹುದ್ದೆ: ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: krishna_ii72@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9008019979, 9738950068

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು

​​ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: ishwaryscr@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9886448037

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ.,

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ.ಜಾಹ್ನವಿ​

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: janhaviksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9449806664

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾನೂನು

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.