ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​​ಡಾ. ವಿ.ಎಂ ರಮೇಶ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: vmramesh35@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9880903740

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ.ಎನ್.ಸಿ.ಸುಜಾತಾ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9035506794

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​​​ಡಾ. ಸಿ. ರಾಮೇಗೌಡ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: drcramegowda@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9008904019

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​​ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.