ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ.ಪಿ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: pms.udkgl@rediffmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9880239670

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ಮನೋರೋಗ ನಿದಾನಶಾಸ್ತ್ರ"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ. ಪಿ

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: drmanju1981@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9342100239

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​​ಡಾ. ಸುರ್ಮ. ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: surmapsy@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9945112468

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: "ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ"

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.