ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ಡಾ. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಶೋಕ

ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

​ಈ-ಮೇಲ್: drkambleashokksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: ​0821-2500085, 9449638999

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ​ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ. ಪ್ರಭುಸೇನ

​ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುr

​ಈ-ಮೇಲ್: prabhusensagar@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 09945653167

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ

​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.