ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

​​​ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ

ಹುದ್ದೆ​: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಈ-ಮೇಲ್: suneethaycm@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9480326709

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸಸಿಂಗ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ.​ ​​ಡಿ.ಎಂ​ ​​ಮಹೇಶ

ಹುದ್ದೆ​:​ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: maheshadm@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9901249102

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸಸಿಂಗ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ.ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ

ಹುದ್ದೆ​: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: sumatiksou@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9743363293

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್‍ವಕ್ರ್ಸ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಡಿ.ಎನ್

ಹುದ್ದೆ​: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: bhavyavijay.dn@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 8722384750

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಟೆಕ್.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಯೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.