Minority Cell


About Cell

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಷಿಪ್ ಘಟಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10-12-2021 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಷಿಪ್ ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಷಿಪ್ ಘಟಕವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿಂiÀiಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ.

KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY, MYSURU

Courses of KSOU are recognised by University Grants Commision (UGC) New-Delhi vide order No: F.No 14-5/2018 (DEB-I) Dated : 14th August 2018 for the period from 2018-19 to 2022-23

All contents in this website is owned and goverened by KSOU Mysuru and should not be copied or used in any other means of media without written consent from the concerned authorities. * Copyrights © 2022 KSOU Mysuru. All rights reserved.