ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ​​​​​

ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

# ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಸ್ಥಿತಿ
1 ಬಿ.ಎಡ್ ಸಕ್ರಿಯ
2 ಬಿ.ಎ ಸಕ್ರಿಯ
3 ಬಿ.ಕಾಂ ಸಕ್ರಿಯ
4 ಬಿ.ಲಿಬ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ ಸಕ್ರಿಯ
5 ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಸಕ್ರಿಯ
6 ಎಂ.ಎ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಸಕ್ರಿಯ
7 ಎಂ.ಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
8 ಎಂ.ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​​ ಸಕ್ರಿಯ
9 ಎಂ.ಎ ಹಿಂದಿ ಸಕ್ರಿಯ
10 ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ ಸಕ್ರಿಯ
11 ಎಂ.ಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
12 ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ಸಕ್ರಿಯ
13 ಎಂ.ಎ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
14 ಎಂ.ಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಕ್ರಿಯ
15 ಎಂ.ಎ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
16 ಎಂ.ಎ ಉರ್ದು​ ಸಕ್ರಿಯ
17 ಎಂ.ಎ. ಸಂಸ್ಕೃತ​​​​​ ಸಕ್ರಿಯ
18 ಎಂ.ಕಾಂ ಸಕ್ರಿಯ
19 ಎಂ.ಲಿಬ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ ಸಕ್ರಿಯ
20 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ​​ ಸಕ್ರಿಯ
21 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
22 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯ
23 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
24 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ​.ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ​ ಸಕ್ರಿಯ
25 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ​.​ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್​ ಸಕ್ರಿಯ
26 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಭೂಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
27 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯ
28 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
29 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ
30 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯ
31 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ​ Active
32 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ Active
33 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.​ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ವಿಜ್ಞಾನ Active
34 ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಷಣ Active
35 ಎಂ.ಎ. ತೆಲುಗು Active
36 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ​ Active
37 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ Active
38 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ Active
39 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.(ಹಾನ್ಸ್). ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Active
40 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.(ಹಾನ್ಸ್). ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ​ Active
41 ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ Active
42 ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು​ Active

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.