ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

​ಸಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ್​

​ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ದೂ: 0821-2515149, Fax: 2500846

ಕುಲಸಚಿವರು

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ದೂ: 0821-2515149, Fax: 2500846


ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರ್

ಸದಸ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ

ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ

ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ


ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಪ್ರೊ.ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ​

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಡಾ.ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯದಪಾದಿತಾಯ

ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.


ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ


ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ

​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ​

ಉಪಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ತೇಜಸ್ವಿ ನವಿಲೂರು

​ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) (ಕಾ.ಭಾ) ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಶೋಕ

ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ) (ಕಾ.ಭಾ) ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಪ್ರೊ.ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ

ಕುಲಸಚಿವ

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ಎ. ಖಾದರ್ ಪಾಷ

​ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ಕವಿತಾ ರೈ

ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ) (ಕಾ.ಭಾ) ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ರಾಜ್ ಎಸ್

ಸಿಖಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್

ಕರಾಮುವಿ, ಮೈಸೂರು

ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ​​​

​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006


ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ

ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ

ನಂ.58, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 040

ಡಾ|| ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಸದಸ್ಯರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570006

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಪ್ರೊ.ಲಿಂಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ

ಕುಲಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ​

ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006


​ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ

(ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು)

ನಂ. 01 ಮತ್ತು 02, ಜಲಕೃಪ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್, ಯಮುನಾಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ

ಮಹದೇವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ)

ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2019 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.